Nagykanizsai Cursillósok Nagyatádi találkozójának beszámolója

„Ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevemben, ott vagyok közöttük.” Mt 18,20

 

Urunk mennybemenetelének ünnepén különös öröm járta át a szívemet. Nagykanizsai cursillos testvéreink látogattak el hozzánk, Nagyatádra. Az elmúlt hónapok során egyre többször járt egy dal a fejemben:

 

„Itt vagyok most, jó Uram, Hozzád száll e dal. 
Tudom, sokszor hívtalak, de ma másképp szól e hang 
mert ma nem azt kérem, hogy adj még, nem könyörgök: figyelj rám,
csak azt mondom, hogy szeretlek, Atyám!”

 

És én most csak annyit mondanék, hogy szeretlek Benneteket. Köszönöm, hogy közösségben élhetek.

 

De Colores! Anda Kati

 

 

Emlékeim Nagyatádról.

 

Nagyon felemelő érzéssel érkeztünk haza e szép,tiszta  és hangulatos somogyi városból .

A nagykanizsai Jézus szíve plébániához tartozó  Szent Margit cursillós lelki közösségünk Lóránt atya vendégeként a kolostorban töltött 3 napot.

Nagy szeretettel és barátsággal fogadtak minket.Az atya segítői pár másodperc alatt  barátnőkként szóltak hozzánk.Éreztük,hogy mindannyian  Isten gyermekei vagyunk és így Jézus és egymás testvérei.De szép is ez !

Tudtuk,hogy nagyon jó helyre kerültünk. Hiszen a cursilló alapja is  a barátság .Barátainknak a legjobbat akarjuk s,a legjobbat akarjuk átadni. Krisztus örömhírét. Ez az örömhír nem más,mint Krisztus szeretete,az hogy Krisztus szeret mindenkit. A barátság azt jelenti,hogy látni mindenkiben a jót,ami nem más,mint éppen az,ami az ő saját személyisége.Amit az Isten ilyennek teremtett.Nálatok is csupa jó embert ismertünk meg.Befogadó közösség.Nem méregettek minket a miséken se ,hogy kik lehetünk és senki nem  reklamált ,hogy a helyére ültünk.Komolyan mondom,hogy valami kedves tiszteletet éreztünk .Jó volt  ott lenni !  Mert ugye az egész cursilló is a személy tiszteletéből alakult ki. Kiemelt szempont az egyén szabadsága az egyénnek tiszteletben tartása és az egyén csodálata,mint Isten egyedi teremtménye.Ebből következik.hogy  mi nem térítgetünk, éljük a cursillósok vidám, élményekkel teli apostolkodó keresztény életét.Mert az élmény nem a szép előadások hatására,hanem a személy tanúságtétele révén, a saját személyiségének az odaadása,az átadása által jön létre. Ezt éreztük nálatok.Mi több,Ildikó is valami ilyesmit élt át velünk kapcsolatban,mert amikor elbúcsúztunk úgy köszönt el,hogy : -" Isten áldjon benneteket kedves kis apostolkodók. " -Bevallom,meglepett e kedves köszönés .Na és épp tizenketten voltunk ott.Milyen kis apró örömök,kedvességek jól tudnak esni ! Új barátokat találtunk. De nem is jó cursillista akinek nincsen rengeteg barátja.- - Barátkozni az emberekkel- - barátkozni Istennel .E nélkül senki nem tud hiteles lenni. - - Így tudjuk egymást Isten barátjává szeretni.Évekkel ezelőtt Nagykanizsán a Szent József plébánián Lóránt atya befogadott minket..Mint tudod, nagykanizsai,nagyrécsei és molnári plébániához tartozva  alakítottuk ki  a közös cursillós  csoportunkat. Egy kis család vagyunk. Az atya látva és tapasztalva kitartásunkat,imádságos és vidám,segítőkész,nagy szeretetben,összetartásban élő testvériségünket, úgy éreztük,hogy hamar  elfogadott,megszeretett minket. Ez kölcsönös volt. Sajnálatunkra Nagykanizsáról eltávozott. Ám a tisztelettel és szeretettel övezett barátság  mind a két részről  megmaradt . Meglátogattuk nagyatádi új szolgálati helyén és kedves vendéglátóként  a 3 napos  vendégeskedésünket is szeretettel nyugtázta, Jézus mennybemenetelének napjával  megkoronázva..Nagyon vártuk  ezeket a napokat..Legnagyobb örömünkre érkezésünk előtt egy héttel tudtuk meg Babócsán a kaposvári egyházmegye cursillós találkozóján,hogy van köztünk  egy hölgy aki  Nagyatádról  érkezett.A többit már tudod kedves Katika,hiszen te voltál az. Előre örültünk a gyors újra találkozásnak.Érdekes véletlen.Lóránt atya  új helyén is szembe találta magát egy cursillóssal,aki az énekkarban is szolgálatot vállal. A keresztény élet élmény,ezt a cursillisták közé kerülve éltem át igazán.Előtte  csak az úgy mondd " vasárnapi " keresztényeket ismertem,akik  mintha mindig szomorúak lennének .Mintha csak a nagypéntekről tudnának,a feltámadásról nem.De azóta tudom,hogy Jézus szereti a vidám embereket,hiszen ő is vidáman járt-kelt,még a lakodalomba is elment.Már tudom,hogy a nagypéntek lelki megrázkódtatása és a feltámadás örömhíre nem zárja ki egymást.Sőt,egymás nélkül nem léteznek.Ezt nagyon jól megéljük a cursillós közösségekben. A cursillóban az imán,a könyörgéseken és a hálaadásokon kívül nagy szerepe van a humornak,vidámságnak,egymás örömei,bánatai meghallgatásának és egymás segítésének.Nagyatádi 3 napon ezt mind megtapasztaltuk .A vendéglátónk és segítői mind azon voltak,hogy otthonosan érezzük magunkat. Nemrég mondta valaki,hogy szeretetviharban volt.Hát mi is abban voltunk.Az Ildikó lelkes gondoskodása teljesen lenyűgözött minket. Az atya is ránk szánt  a szabadidejéből.Katika te is velünk töltöttél egy estét és Valentinnal együtt megtanítottatok velünk egy szép éneket,amit a misén énekeltetek. A hívek utolsó szünet előtti tanítására meghívott minket az atya,ahol filmvetítéssel kezdett. A gyógyfürdőben nagyot lubickoltunk,legszívesebben ki se jöttem volna.A miséken sokat könnyeztünk,mert az atyának csak a testét láttuk.Amikor megszólalt,teljesen átérezhettük,hogy Krisztus van jelen.Őt közvetítette csodálatos átéléssel. Majd kisvártatva álmainkból felocsúdva  ismét  a saját hangján  szelíd alázatossággal magyarázta el a hallottakat.Nagyon nagy hatással voltak ránk ezek a Szent misék..Bár ismertük Lóránt atya szentbeszédeit,de itt ért minket  a legnagyobb hatás.Már a 23 ministráns ahogy bevonult,könnyeket csalt a szemünkbe.Az énekkar lenyűgözött minket,külön öröm volt a cursillós képviselet..Egyik társatok az Ave Máriát  olyan alázattal,természetes átéléssel énekelte,hogy nehezen lehetett utána megszólalni,de muszáj volt,hogy : " ez igen " súgtuk egymásnak..Mise végén szinte megrohantuk az énekeseket,és jól esett,hogy úgy fogadták,mintha mindig is ismertük volna egymást.Köszönjük .Na de nem szeretném kihagyni  a mise előtt imádkozó közösséget se. Jó volt velük ráhangolódni az elkövetkező Szentmisére.

Nagyatádról szép emlékekkel tértünk haza,hálát adva vendéglátónk és segítői lelkes felénk fordulásáért.Katika te se hagytál minket magunkra,az utolsó nap velünk tartottál az étterembe búcsúzóul..Ebéd  után az udvariasan elsőbbséget adó rendőrautóból is kedvesen kibeszélt hozzánk a fiatalember.Mi meg kacarászva válaszoltunk kérdésére.Kerestük a fagyizót,ezért szóba elegyedtünk egy ismeretlen hölggyel,aki szintén nagyon kedves volt,kicsit elbeszélgettünk vele.De mondhatni,hogy a fürdőben az étteremben szintén családias közvetlen hangulatban telt az idő. Itt mindenki ilyen kedves? Kérdeztük egymástól.Biztosan mi is így fordultunk feléjük.Igen,így lehetett,és így is kellene lenni mindig,mindenkor és mindenhol. Cursillósok mindig vidámak,közvetlenek,talán ezt érezték meg rajtunk Bizony szinte naponta megéljük a kettős parancs örömét,eredményeivel együtt. " Szeresd Istenedet és felebarátodat  ! "  Ha nagy gondunk van,vagy nagy örömünk, hamarosan legalább hárman már együtt is vagyunk megbeszélni.Hála neked érte Uram.

   Hát így telt el a  nagykanizsai  vidám cursillósok nagyatádi három napja.Köszönjük Lóránt atya,Ildikó, Magdi és a többiek. Köszönjük Katika,Valentin és az imaközösség.Köszönjük ezt a szép élményt. Köszönjük Nagyatád !

 

Áldjon meg benneteket a jó Isten.Hálásan és szeretettel gondolunk rátok.

Dicsértessék a Jézus Krisztus.

  Nagyrécse ,2015.06.19.0.36.                      Szent Margit Cursillós Lelki Közösség nevében

                                                                                               Fehér Imréné  Irénke